Home 》 注册投稿 》 征文投稿
  会议注册
  征文投稿
    · 征文内容:

    1 脂肪干细胞抗衰老基础研究及临床应用

    2 脂肪组织冷冻储存研究与应用

    3 小颗粒脂肪、微小脂肪、纳米脂肪移植

    4 大剂量自体脂肪移植隆胸新技术

    5 吸脂溶脂体型雕塑新发展

    6 脂肪移植翘臀新方法

    7 手部脂肪移植抗衰老

    8 PRP、PRF与脂肪移植的联合应用

    9 脂肪移植雕塑男性腹直肌

    · 征文要求:

    字数控制在800字以内,按照目的、方法、结果和讨论四部分撰写。注明作者的姓名、单位以及联系方式。投稿一律采用WORD文本、电子版文档。凡论文录用者,颁发论文录用正式通知,论文摘要将刊入大会论文汇编。

    征稿截止日期:2018年9月1日。

    投稿邮箱:abstract@csaps.org